Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej
Politechnika Wrocawska

chemia analityczna

UWAGA: PT Studenci spoza Politechniki Wrocawskiej, przyjmujcy si na studia II stopnia na Wydziale Chemicznym! Wybierajc kierunek ksztacenia "Technologia chemiczna", po pierwszym semestrze wyrwnujcym, moecie przenie si na kierunek ksztacenia "Chemia" i specjalizacj Analityka rodowiska i ywnoci Dalsze informacjeKierownik Zakadu: Prof. dr hab. in. Pawe Pohl

Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej (Z-16)
Wydzia Chemiczny (W-3)
Politechnika Wrocawska
Wyb. Stanisawa Wyspiaskiego 27
53-370 Wrocaw
tel. 071 320 24 94
fax 071 320 24 94


Lokalizacja: Budynek A-3 i A-2
ul. Smoluchowskiego 23
50-372 Wrocaw


FB Analityka rodowiskowa i ywnoci

Zakad Chemii Analitycznej
(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija