Kursy z Chemii Analitycznej


Wszelkie uwagi dotyczce dziaania strony prosz o zgaszanie na adres e-mail: piotr.jamroz(at)pwr.wroc.pl
Studia inynierskie - I stopnia
Nazwa kursu rodzaj kod wykadowca / kier. kursu
Podstawy Chemii Analitycznej wykad
egzamin
CHC0140w dr hab. Pawe Pohl
Podstawy Chemii Analitycznej lab. CHC0140l dr B. Kuakowska-Skowronek
Chemia Analityczna - wiczenia audytorium
(obliczenia)
CHC0143c dr B. Kuakowska-Skowronek
Chemia Analityczna - laboratorium lab CHC0143l dr B. Kuakowska-Skowronek
Analiza Chemiczna i ladowa - laboratorium lab. CHC0153L dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Analiza Chemiczna i ladowa wyklad CHC0153W dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Chemia rodowiska lab. CHC0164L dr hab. P. Jamrz
Chemia rodowiska sem. CHC0164S dr hab. P. Jamrz
Spektroskopia Atomowa i Molekularna lab. CHC0174L dr B. Kuakowska-Skowronek
Analiza i monitoring rodowiska lab. CHC0475l dr A. Leniewicz
Fundamentals of Analytical Chemistry lab. CHC014011L dr A. Leniewicz

Studia inynierskie - niestacjonarne
Podstawy Chemii Analitycznej lab. CHC0187ldr B. Kuakowska-Skowronek
Podstawy Chemii Analitycznej wykad egzamin CHC0187wdr hab. P. Pohl

Studia magisterskie - II stopnia
Nazwa kursu rodzaj kod wykadowca / kier. kursu
Spektroskopia lab. CHC0248l dr B. Kuakowska-Skowronek
Spektrometria
Optyczna i Rentgenowska w Analityce
wykad
egzamin
CHC023019W dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Spektrometria
Optyczna i Rentgenowska w Analityce
sem. CHC023019S dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Spektrometria
Optyczna i Rentgenowska w Analityce
lab. CHC023019L dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Analiza rodowiskowa
ywnoci i Lekw
wykad CHC023017w dr A. Leniewicz
Analiza rodowiskowa
ywnoci i Lekw
sem. CHC023017S dr A. Leniewicz
Analiza rodowiskowa
ywnoci i Lekw
lab. CHC023017l dr A. Leniewicz
Ekstrakcja i chromatografia w analityce lab. CHC023017l dr A. Leniewicz
Ekstrakcja i chromatografia w analityce wykad CHC023017w dr A. Leniewicz
Instrumental drug analysis lab. chc024004l dr A. Leniewicz
Seminarium Dyplomowe
(Chemia Analityczna)
sem. CHC5095s dr hab. J. Borkowska-Burnecka


(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija