Kursy z Chemii Analitycznej


Wszelkie uwagi dotyczące działania strony proszę o zgłaszanie na adres e-mail: piotr.jamroz(at)pwr.wroc.pl
Studia inżynierskie - I stopnia
Nazwa kursu rodzaj kod wykładowca / kier. kursu
Podstawy Chemii Analitycznej wykład
egzamin
CHC0140w dr hab. Paweł Pohl
Podstawy Chemii Analitycznej lab. CHC0140l dr B. Kułakowska-Pawlak
Chemia Analityczna - ćwiczenia audytorium
(obliczenia)
CHC0143c dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Chemia Analityczna - laboratorium lab CHC0143l dr B. Kułakowska-Pawlak
Analiza Chemiczna i Śladowa - laboratorium lab. CHC0153L dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Analiza Chemiczna i Śladowa wyklad CHC0153W dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Chemia Środowiska lab. CHC0164L dr P. Jamróz
Chemia Środowiska sem. CHC0164S dr P. Jamróz
Spektroskopia Atomowa i Molekularna lab. CHC0174L dr B. Kułakowska-Pawlak
Analiza i monitoring środowiska lab. CHC0475l dr A. Leśniewicz
Fundamentals of Analytical Chemistry lab. CHC014011L dr A. Leśniewicz

Studia inżynierskie - niestacjonarne
Podstawy Chemii Analitycznej lab. CHC0187ldr B. Kułakowska-Pawlak
Podstawy Chemii Analitycznej wykład egzamin CHC0187wdr hab. P. Pohl

Studia magisterskie - II stopnia
Nazwa kursu rodzaj kod wykładowca / kier. kursu
Spektroskopia lab. CHC0248l dr B. Kułakowska-Pawlak
Spektrometria
Optyczna i Rentgenowska w Analityce
wykład
egzamin
CHC023019W dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Spektrometria
Optyczna i Rentgenowska w Analityce
sem. CHC023019S dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Spektrometria
Optyczna i Rentgenowska w Analityce
lab. CHC023019L dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Analiza środowiskowa
Żywności i Leków
wykład CHC023017w dr A. Leśœniewicz
Analiza środowiskowa
Żywności i Leków
sem. CHC023017S dr A. Leśniewicz
Analiza środowiskowa
Żywności i Leków
lab. CHC023017l dr A. Leśniewicz
Ekstrakcja i chromatografia w analityce lab. CHC023017l dr A. Leśniewicz
Ekstrakcja i chromatografia w analityce wykład CHC023017w dr A. Leśniewicz
Instrumental drug analysis lab. chc024004l dr A. Leśniewicz
Seminarium Dyplomowe
(Chemia Analityczna)
sem. CHC5095s dr hab. J. Borkowska-Burnecka


(c) Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej - Wydział Chemiczny
PJ & Solucija