Kursy z Chemii Analitycznej


Wszelkie uwagi dotyczce dziaania strony prosz o zgaszanie na adres e-mail: piotr.jamroz(at)pwr.wroc.pl
Studia inynierskie - I stopnia
Nazwa kursu rodzaj kod wykadowca / kier. kursu
Podstawy chemii analitycznej wykad
egzamin
CHC0140w Prof. Pawe Pohl
Podstawy chemii analitycznej lab. CHC0140l dr B. Kuakowska-Skowronek
Chemia analityczna - wiczenia audytorium
(obliczenia)
CHC0143c dr B. Kuakowska-Skowronek
Chemia analityczna - laboratorium lab. CHC0143l dr B. Kuakowska-Skowronek
Analiza chemiczna i ladowa - laboratorium lab. CHC0153l dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Analiza chemiczna i ladowa wyklad CHC0153w dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Chemia rodowiska lab. CHC0164l dr hab. P. Jamrz
Chemia rodowiska sem. CHC0164s dr hab. P. Jamrz
Spektroskopia atomowa i molekularna lab. CHC0174l dr B. Kuakowska-Skowronek
Analiza i monitoring rodowiska lab. CHC0475l dr A. Leniewicz
Fundamentals of analytical chemistry lab. CHC014011l dr A. Leniewicz

Studia inynierskie - niestacjonarne
Podstawy chemii analitycznej lab. CHC0187ldr M. Wena
Podstawy chemii analitycznej wykad egzamin CHC0187wdr hab. P. Jamrz

Studia magisterskie - II stopnia
Nazwa kursu rodzaj kod wykadowca / kier. kursu
Spektroskopia lab. CHC0248l dr B. Kuakowska-Skowronek
Spektrometria
optyczna i rentgenowska w analityce
wykad
egzamin
CHC023019w dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Spektrometria
optyczna i rentgenowska w analityce
sem. CHC023019s dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Spektrometria
optyczna i rentgenowska w analityce
lab. CHC023019l dr hab. J. Borkowska-Burnecka
Analiza rodowiskowa
ywnoci i lekw
wykad CHC023017w dr A. Leniewicz
Analiza rodowiskowa
ywnoci i lekw
sem. CHC023017s dr A. Leniewicz
Analiza rodowiskowa
ywnoci i lekw
lab. CHC023017l dr A. Leniewicz
Ekstrakcja i chromatografia w analityce lab. CHC023017l dr A. Leniewicz
Ekstrakcja i chromatografia w analityce wykad CHC023017w dr A. Leniewicz
Seminarium dyplomowe
(Analityka rodowiskowa i ywnoci)
sem. CHC5095s Prof. P. Pohl


(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija