Chemia rodowiska - lab.

Kod kursu CHC0164L, wymiar 30 godz./sem
Zajecia w PT 4h (Tydzien 1-8) od 7.30 do 11.00


UWAGA:
ZAJCIA WSTPNE Z CHEMII RODOWISKA ODBD SI
(dla wszystkich grup w tyg. 1-8)

W pitek (23.02.2017r.) w sali 205/A-3 (pr. IV)
o godz. 9.15

Harmonogram wicze w semestrze letnim 2017/2018 - grupy 1-8

Szczegowy harmonogram wicze w semestrze letnim 2017/2018 [PDF]


Nr

Temat wiczenia

Prowadzcy

Sala (bud.)

1.

Wpyw zanieczyszcze na biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen w wodach powierzchniowych
pobierz plik

dr A. Dzimitrowicz

205/A-3

2.

Analiza popiow z elektrociepowni metod XRD
pobierz plik

dr A. Leniewicz

323/A-3

3.

Mobilno metali w glebie - symulacja wymywania przez deszcze o rnym pH
pobierz plik

mgr A. Daczak

135/A-3

4.

Odpady niebezpieczne wpyw na rodowisko naturalne cz .1
pobierz plik

mgr A. Daczak

135/A-3

5.

Odpady niebezpieczne wpyw na rodowisko naturalne cz .2
pobierz plik

mgr A. Daczak

135/A-3

6.

Oznaczenie ladowych iloci fenolu w wodach powierzchniowych
pobierz plik

prof. G. Gryglewicz

129/F-3Warunki zaliczenia kursu CHC0164L - CHEMIA RODOWISKA - laboratorium


1. Zaliczenie wszystkich wicze. rednia z wicze >= 3.0
2. Przed przystpieniem do wicze Studenci powinni zapozna si z instrukcjami. Przed wiczeniami odbdzie si krtka 15 min kartkwka (w formie pisemnej lub ustnej z materiau obowizujcego na wiczeniach). Za kad kartkwk mona otrzyma 3 punkty (w sumie 18 punktw ze wszystkich kartkwek). Uzyskanie co najmniej 9 punktw z kartkwek zwalnia Studenta z pisania kolokwium zaliczeniowego. Kada nieusprawiedliwiona (w cigu tygodnia) nieobecno bdzie rwnoznaczna z uzyskaniem z kartkwki 0 pkt bez moliwoci jej poprawienia. W razie usprawiedliwionej nieobecnoci na zajciach (zwolnienie lekarskie) istnieje moliwo napisania kartkwki w terminie uzgodnionym z prowadzcym dane wiczenie. Dopuszczalne s maksymalnie 2 nieobecnoci. Odrabianie czci praktycznej wicze odbdzie si w terminach ustalonych przez prowadzcego. Kolokwium zaliczeniowe odbdzie si w ostatnim tygodniu zaj (do uzgodnienia). 3. Po wykonanym wiczeniu sprawozdanie naley odda w cigu 1 tygodnia; sprawozdanie oddane pniej powoduje zaliczenie danego wiczenia na ocen ndst; brak sprawozdania jest rwnoznaczny z nie zaliczeniem wiczenia.
4. Na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch, rkawice ochronne i dziennik laboratoryjny.
(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija