Chemia rodowiska - sem.

Kod kursu CHC0164S, wymiar 15 godz/semPrezentacje (referaty) obejmujce rne aspekty Chemii rodowiska
Na seminarium preferowane jest omwienie wybranych artykuw na zadany wczeniej temat.
Lista tematw bdzie dostpna na pierwszych zajciach
Czas wystpienia to 15 min + 5 min na dyskusj.

Literatura oglna (zalecana):

1. G.W. vanLoon, S.J. Duffy, Chemia rodowiska, Wyd. PWN Warszawa, 2008
2. C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Podstawy Ekotoksykologii, Wyd. PWN, Warszawa
3. J. E. Andrews i inni, Wprowadzenie do chemii rodowiska, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999
4. Stanley E. Manahan, Toksykologia rodowiska: aspekty chemiczne i biochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
5. B.J. Alloway, D.C. Ayres, Chemiczne podstawy zanieczyszcze rodowiska, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1999
6. E. Szczepaniec-Ciiak, P. Kocielniak, Chemia rodowiska - wiczenia i seminaria, Cz. 1 i Cz. 2, Wyd. UJ, Krakw, 1999
7. J. Dojlido, Chemia wody, Wyd. Arkady Warszawa, 1987
8. M. Biziuk (praca zbiorowa), Pestycydy - wystepowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, Wyd. NT 2001 Warszawa.
9. E. Kocioek-Balawejder, W. Stanisawska, Chemia rodowiska, Wyd. UE, 2012 Wrocaw
10. R.A .Hites, Elements of environmental chemistry, Hoboken : Wiley-Interscience, 2007
11. Jorge G. Ibanez i inni, Environmental chemistry : fundamentals, New York : Springer, 2007

Czasopisma zwizane z chemi rodowiska, analityk rodowiska, monitoringiem rodowiska, toksykologi, itd.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry,
Journal of Environmental Chemical Engineering,
Environmental Monitoring and Assessment,
Environment Protection Engineering,
Journals in Environmental Chemistry,
Analytical Chemistry,
Analyst,
Analytica Chimica Acta,
Water Resources Research,
Environmental Science and Technology
Analytical and Bioanalytical Chemistry,
Journal of Hazardous Materials,
Environmental Chemistry,
Water Research
, itd.
(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija