Spektroskopia atomowa i molekularna - lab.

Kod kursu CHC0174L, wymiar 5 godz. (realizowany przez 9 tygodni)
Harmonogram wicze w semestrze zimowym 2018/2019


Szczegowy harmonogram wicze [PDF]Zagadnienia do egzaminu [DOC]Program laboratorium:

Nr

Temat wiczenia

Prowadzcy

Sala (bud. A3)

1.

Charakterystyka widm elektronowych akwakompleksw jonw wybranych metali
pobierz plik

Dr hab. in. Agnieszka Wojciechowska

114/A-3
106/A-3

2.

Wymiana ligandw w roztworach
pobierz plik

Dr hab. in. Agnieszka Wojciechowska

114/A-3

3.

Luminescencja - pomiar wydajnoci kwantowej
pobierz plik

dr in. Dominika Wawrzyczyk

305/A-3

4.

Luminescencja - pomiary czasw ycia
pobierz plik

dr in. Dominika Wawrzyczyk

126/A-2

5.

Spektroskopowa diagnostyka plazmy I
pobierz plik

mgr in. Krzysztof Swiderski

115/323/A-3

6.

Spektroskopowa diagnostyka plazmy II
pobierz plik

mgr in. Krzysztof Swiderski

115/323/A-3

7.

Diagnostyka plazmy - Wyznaczenie gstoci elektronowej
pobierz plik

dr hab. in. Piotr Jamrz 115/323/A-3

8.

Wyznaczenie temperatury rotacyjnej w plazmie
pobierz plik

mgr in. Krzysztof Swiderski

115/323/A-3


Dodatkowe materiay - Program LIFBASE do symulacji widm emisyjnych czsteczek dwuatomowych (wiczenie 8)

Warunki zaliczenia kursu CHC0174L - Spektroskopia Atomowa i Molekularna - laboratorium


Warunki zaliczenia kursu:
1. Zaliczenie wszystkich wicze przewidzianych planem zaj na redni ocen >= 3,00.
2. Zaliczenie wiczenia wymaga obecnoci na tym wiczeniu i oddanie sprawozdania z wiczenia w cigu tygodnia od jego wykonania (wymagania dotyczce sprawozdania ustala prowadzcy dane wiczenie). Sprawozdanie oddane pniej powoduje zaliczenie danego wiczenia na ocen ndst.
Brak sprawozdania jest rwnoznaczny z niezaliczeniem wiczenia, czyli niezaliczeniem kursu. Ponadto, przed przystpieniem do czci praktycznej odbdzie si sprawdzian (pisemny bd ustny) przygotowania studentw do wykonywania danego wiczenia, za ktry bdzie wystawiana ocena. Kocowa ocena z danego wiczenia bdzie uwzgldniaa ocen ze sprawdzianu i ze sprawozdania (1/3 oceny z kartkwki +2/3 oceny za sprawozdanie).
3. Instrukcje do wicze dostpne s na stronie http://www.zcha.pwr.wroc.pl/dydaktyka

Inne
1. Na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch i dziennik laboratoryjny. 2. Na laboratorium naley przynie nonik pamici (najlepiej pyta CD lub pendrive bez wirusw)


(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija