Podstawy Chemii analitycznej


Podstawy Chemii Analitycznej - wykad studia niestacjonarne

Terminy: 25.02.2018; 4.03.2018; 18.03.2018; 25.03.2018; 8.04.2018

UWAGA: w dniu 8 kwietnia 2018r. o 11.15 odbdzie si egzamin z Podstaw Chemii Analitycznej !!!

Literatura podstawowa:
1. A. Cygaski, Chemiczne metody analizy ilociowej. Wyd. 5. WNT, Warszawa 1999
2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. I i II, PWN, Warszawa 2001
3. T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wyd. PZWL, Warszawa 1996
4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. Przekad z ang. Wyd. PWN, Warszawa 2006


Literatura uzupeniajca: 1. wiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
2. A. Cygaski, J. Krystek, B. Ptaszyski, Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy, Politechnika dzka, dz 1996
3. M. Wesoowski, K. Szefer, D. Zimna, Zbir zada z analizy chemicznej, WNT Warszawa 1997Wykady do pobrania:
Wykad 1
Wykad 2
Wykad 3
Wykad 4
Wykad 5
(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija