Ekstrakcja i chromatografia w analityce - lab.

Kod kursu: CHC023018l

UWAGA: zajcia organizacyjne: odbd si 08.10.2018 .
Zajcia odbywaj si w poniedziaki; trwaj od godziny 11.15 do godziny 15.00 lub od 15.15 do 18.45; na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch i dziennik laboratoryjny.


na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch i dziennik laboratoryjny

Harmonogram wicze

Numer wiczenia i temat: prowadzcy: sala:
1 Estry metylowe kwasw tuszczowych. Analiza triglicerydw. prof. Gryglewicz 117 (F2)
2 Alkohole C1-C5. Analiza ilociowa. prof. Gryglewicz 117 (F2)
3 Oznaczanie skadu enancjomerw. prof. Gryglewicz 117 (F2)
4 Oznaczanie wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych w prbkach rodowiskowych I. dr hab. P. Rutkowski 129 (F3)
5 Oznaczanie wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych w prbkach rodowiskowych II. dr hab. P. Rutkowski/td> 129 (F3)
6 Ekstrakcja micelarna jonw metali. dr A. Szymczycha-Madeja 122 (A3)
7 Ekstrakcja jako metoda przygotowania prbek do analizy. dr A. Leniewicz 122 (A3)


Warunki zaliczenia kursu:
1. zaliczenie wszystkich wicze;
2. ocena kocowa stanowia bdzie redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne wiczenia wystawionych na podstawie sprawozda z wicze;
3. sprawozdanie z wykonanego wiczenia naley odda w terminie uzgodnionym z Prowadzcym wiczenie;
4. brak sprawozdania rwnoznaczny jest z niezaliczeniem wiczenia;
5. nieobecno na wiczeniach naley odrobi w terminie ustalonym z Prowadzcym wiczenie, najpniej w ostatnich dwch tygodniach semestru.


UWAGA: sprawy organizacyjne zostan omwione w terminie pierwszego wiczenia - przed przystpieniem do wykonywania eksperymentw.

Harmonogram wicze
(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija