Spektroskopia - lab.

Kod kursu CHC023012l


Harmonogram wicze w semestrze letnim 2017/2018

Szczegowy harmonogram wicze [PDF]


Nr

Temat wiczenia

Prowadzcy

Sala

1.

Spektroskopia oscylacyjna I pobierz plik

dr in. Tomasz Misiaszek

A-3/307

2.

Spektroskopia oscylacyjna II pobierz plik

dr in. Tomasz Misiaszek

A-3/307

3.

Fotochromia

dr in. Krzysztof Janus

A-2/125

4.

Wprowadzenie do jedno- i dwuwymiarowych technik NMR pobierz plik

zesp prof. dr hab. Roman Gancarz

A-3/221

5.

Analiza i interpretacja widm NMR 1D i 2D pobierz plik pobierz plik

zesp prof. dr hab. Roman Gancarz

A-3/221

6.

Analiza struktury rotacyjnej widma N2+

pobierz plik

dr hab. in. Piotr Jamrz

A-3/323

7.

Wyznaczenie staych atomowych metod spektroskopii emisyjnej pobierz plik

dr in. Barbara Kuakowska-Skowronek

A-3/323Warunki zaliczenia kursu
Warunkiem zaliczenie kursu jest zaliczenie na pozytywn ocen wszystkich wicze. Na ocen z danego wiczenia skada si:
- ocena teoretycznego przygotowania studenta do wykonania danego wiczenia, ktre bdzie sprawdzane poprzez kartkwk bd wypowied ustn;
- ocena ze sprawozdania (wymagania dotyczce sprawozdania ustala prowadzcy dane wiczenie). Sprawozdanie naley odda w cigu 1 tygodnia od wykonania danego wiczenia. Oddanie sprawozdania w pniejszym terminie skutkuje jego ocen niedostateczn. Brak sprawozdania jest rwnoznaczny z niezaliczeniem wiczenia.
Przed przystpieniem do wicze Studenci powinni zapozna si z instrukcjami, ktre s dostpne u Prowadzcego lub na stronie http://www.zcha.pwr.wroc.pl/dydaktyka.
Na stronie kursu podane s take stosowne zagadnienia lub zakres materiau obowizujcy na sprawdzianach przed danym wiczeniem.
Inne:
Na laboratorium naley przynie nonik pamici (najlepiej pyta CD).(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija