Spektrometria optyczna i rentgenowska w analityce - lab.

Kod kursu CHC023019l


Program laboratorium:
1. Analiza rentgenowska (dr A. Leniewicz)
2. Analityczna spektrometria emisyjna (dr M. Wena, dr A. Szymczycha)
3. Analityczna spektrometria absorpcyjna (dr hab. P. Jamrz, prof. dr hab. P. Pohl)


Harmonogram - laboratorium grupa I, II

Instrukcje do poszczeglnych wicze laboratoryjnych:


1. Analiza rentgenowska

2. Analityczna Spektrometria Emisyjna (ICP-OES)

3. Analityczna Spektrometria Absorpcyjna (ASA)

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija