Spektrometria optyczna i rentgenowska w analityce - lab.

Kod kursu CHC023019l


Program laboratorium:
1. Analiza rentgenowska (dr A. Leniewicz)
2. Analityczna spektrometria emisyjna (dr M. Wena, dr A. Szymczycha)
3. Analityczna spektrometria absorpcyjna (dr hab. P. Jamrz, prof. dr hab. P. Pohl)

Warunki zaliczenia kursu
Warunkiem zaliczenie kursu jest zaliczenie wszystkich wicze. Na ocen z danego wiczenia skada si:
- ocena ze sprawozdania (wymagania dotyczce sprawozdania ustala prowadzcy dane wiczenie). Sprawozdanie naley odda w terminie zaproponowanym przez prowadzcego wiczenia. Sprawozdanie powinno by w formie raportu wraz z krtkim przegldem literaturowym. Oddanie sprawozdania w pniejszym terminie skutkuje jego ocen niedostateczn. Brak sprawozdania jest rwnoznaczny z niezaliczeniem wiczenia. Przed przystpieniem do wicze Studenci powinni zapozna si z instrukcjami, ktre s dostpne u Prowadzcego lub na stronie http://www.zcha.pwr.wroc.pl/dydaktyka.
Inne:
Na laboratorium naley przynie nonik pamici, fartuch laboratoryjny, rkawice lateksowe, dziennik, kalkulator oraz wybrane prbki analizowane (do ustalenia z prowadzcymi wiczenia)
.
Harmonogram - laboratorium grupa I, II, III

Instrukcje do poszczeglnych wicze laboratoryjnych:


1. Analiza rentgenowska

2. Analityczna Spektrometria Emisyjna (ICP-OES)

3. Analityczna Spektrometria Absorpcyjna (ASA)

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija