Spektrometria optyczna i rentgenowska w analityce - seminarium

Kod kursu CHC023019s


Tematy seminarium, semestr zimowy 2017/2018

Tematy wraz z wymaganiami [PDF]

Harmonogram [PDF]
Spektrometria optyczna i rentgenowska w analityce seminarium
Na seminarium studenci przygotowuj dwie prezentacje dotyczce zagadnie zwizanych ze spektrometri optyczn i rentgenowsk oraz fizykochemi plazmy. Propozycje tematw podane s w tabelce. Kady suchacz powinien wybra jeden z tematw oznaczonych numerami od 1 do 21 i jeden z tematw 1a-21a. Mona zaproponowa rwnie wasny temat.
1. Obecno moliwa jedna nieobecno z wanych przyczyn!
2. Co powinna zawiera prezentacja i inne uwagi:
- statystyczne ujcie zagadnienia : oglnie mniej oglnie szczegowo (ostatnie 10 lat)
- pocztek (statystyka i wprowadzenie w tematyk prezentacji) rodek (omwienie publikacji, wyniki) koniec (podsumowanie, wnioski)
-w prezentacji powinien by uwzgldniony min. 1 artyku naukowy opublikowany w czasopimie naukowym z listy filadelfijskiej dotyczcy danego zagadnienia nie starszy ni 4 5 lat
- przy omawianiu publikacji naley poda :
oryginalny tytu, autorzy (moe by bez afiliacji) nazwa czasopisma, vol., rok, strony
- czas prezentacji ok. 20 minut, co oznacza 20-25 przeroczy, w zalenoci od treci
- poruszane zagadnienia naley omwi (nie odczyta)w sposb klarowny i zrozumiay dla suchaczy
- przerocza powinny jedynie ilustrowa Pastwa wystpienie
- plan prezentacji opcjonalnie
- na zakoczenie rda, z ktrych korzystano wraz ze stronami WWW
- w ocenie uwzgldniane s: warto merytoryczna (gwnie), sposb prezentacji i grafika
3. Czego nie powinna zawiera prezentacja:
- szczegowych danych np. technicznych przyrzdu (moc, natenie prdu) czy sposobu przygotowania prbki (stenia, objtoci, ...) o ile nie jest to bezporednio zwizane z tematem
- zbyt duej iloci zdobie
- gstego tekstu
- schematw i rysunkw bez opisu, tabelek bez komentarza
4. Prosz o przesanie prezentacji poczt elektroniczn przed (min.1h) seminarium.


rda do wykorzystania:

Encyklopedia Chemii Analitycznej (w jzyku angielskim) - biblioteka, czytelnia baza Chemical Abstracts + czasopisma (Spectrochimica Acta Part B, Analytica Chimica Acta, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Fres. J. Analytical Chemistry obecnie Analytical and Bioanalytical Chemistry, Chemia Analityczna i inne dostpne w naszej bibliotece)


(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija