Spektrometria optyczna i rentgenowska w analityce - seminarium

Kod kursu CHC023019s


Tematy seminarium, semestr zimowy 2016/2017

Harmonogram seminarium wraz z tematami cz. 1 [DOC]

Harmonogram seminarium wraz z tematami cz. 2 [DOC]


rda do wykorzystania:

Encyklopedia Chemii Analitycznej (w jzyku angielskim) - biblioteka, czytelnia baza Chemical Abstracts + czasopisma (Spectrochimica Acta Part B, Analytica Chimica Acta, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Fres. J. Analytical Chemistry obecnie Analytical and Bioanalytical Chemistry, Chemia Analityczna i inne dostpne w naszej bibliotece)


(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija