Analiza rodowiskowa ywnoci i lekw - lab.

Kod kursu CHC 023017l
Zajcia odbywaj si we rody w pokojach numer: 325 i 222 (budynek A-3); trwaj od godziny 11.15 do godziny 15.00; na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch i dziennik laboratoryjny.
UWAGA: Zajcia organizacyjne odbd si 4 padziernika 2017 w sali 325, w bud. A-3 o godz. 11.15

Harmonogram wicze w semestrze zimowym 2017/2018 pobierz plik w PDF


Instrukcje do poszczeglnych wicze:

1. Analiza prbek pochodzenia rolinnego (metale) - Dobra praktyka laboratoryjna w analizie ladowejpobierz plik

2. Analiza suplementw diety - oznaczanie elaza pobierz plik

3. Analiza cukrw pobierz plik

4. Analiza biaek pobierz plik

5. Analiza ilociowa substancji czynnych w wybranych preparatach farmaceutycznych pobierz plik

6. Oznaczenie zawartoci pektyn w marmoladach i demach pobierz plik

7. Oznaczanie szczawianw w wybranych uywkach pobierz plik

8. Oznaczanie kofeiny pobierz plik

9. Porednie oznaczanie chlorkw i siarczanw metod ASA pobierz plik

10. Oznaczanie maych iloci azotanw (III) metod riwanolow pobierz plik

11. Oznaczanie zwizkw polifenolowych w prbkach pochodzenia rolinnegopobierz plik

12. Analiza rentgenowska farmaceutykw

Warunki zaliczenia kursu:
1. zaliczenie wszystkich wicze;
2. ocena kocowa stanowia bdzie redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne wiczenia wystawionych na podstawie sprawozda z wicze;
3. sprawozdanie z wykonanego wiczenia naley odda w terminie uzgodnionym z Prowadzcym;
4. brak sprawozdania rwnoznaczny jest z niezaliczeniem wiczenia;
5. nieobecno na wiczeniach naley odrobi w terminie ustalonym z Prowadzcym wiczenie, najpniej w ostatnich dwch tygodniach semestru.

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija