Analiza rodowiskowa ywnoci i lekw - lab.

Kod kursu CHC 023017l
Zajcia odbywaj si we rody w pokojach numer: 325 i 222 (budynek A-3) oraz w sali 119a (budynek F2); trwaj od godziny 11.15 do godziny 15.00; na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch i dziennik laboratoryjny.UWAGA: zajcia organizacyjne odbd si 5 padziernika 2016 roku, w sali 325, w budynku A3, o godzinie 11.15


Harmonogram wicze w semestrze zimowym 2016/2017 pobierz plik w PDF


Instrukcje do poszczeglnych wicze:

1. Analiza lici - Dobra praktyka laboratoryjna w analizie ladowejpobierz plik

2. Analiza suplementw diety - oznaczanie elaza pobierz plik

3. Analiza cukrw pobierz plik

4. Analiza biaek pobierz plik

5. Analiza ilociowa substancji czynnych w wybranych preparatach farmaceutycznych pobierz plik

6. Oznaczanie zanieczyszcze naftowych w prbkach rodowiskowych

7. Oznaczenie zawartoci pektyn w marmoladach i demach pobierz plik

8. Oznaczanie szczawianw w wybranych uywkach pobierz plik

9. Oznaczanie kofeiny pobierz plik

10. Porednie oznaczanie chlorkw i siarczanw metod ASA pobierz plik

11. Oznaczanie maych iloci azotanw (III) metod riwanolow pobierz plik

12. Analiza rentgenowska farmaceutykw

Warunki zaliczenia kursu:
1. zaliczenie wszystkich wicze;
2. ocena kocowa stanowia bdzie redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne wiczenia wystawionych na podstawie sprawozda z wicze;
3. sprawozdanie z wykonanego wiczenia naley odda w terminie uzgodnionym z Prowadzcym;
4. brak sprawozdania rwnoznaczny jest z niezaliczeniem wiczenia;
5. nieobecno na wiczeniach naley odrobi w terminie ustalonym z Prowadzcym wiczenie, najpniej w ostatnich dwch tygodniach semestru.

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija