Seminarium dyplomowe

Kod kursu CHC5095s, wymiar 15 godz/sem


Semestr letni 2016/2017
Harmonogram seminarium DOC
Celem seminarium dyplomowego jest pomoc studentom w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz jak najlepszej prezentacji wynikw pracy w trakcie egzaminu dyplomowego. Na zajciach studenci maj moliwo zaprezentowania zaoe i rezultatw swojej pracy magisterskiej. Kada osoba przygotowuje 2 prezentacje:

1 - dotyczca aktualnego stanu wiedzy na dany temat (przegld literatury) oraz okrelenia celu i zakresu zaplanowanych/wykonanych bada
2 - zawierajca wyniki bada, ich dyskusj i wnioski (ta prezentacja powinna stanowi podstaw Pastwa wystpienia podczas obrony).

Oceniane bd 2 prezentacje przedstawione na seminarium dyplomowym; wpyw na ocen ma rwnie obecno i aktywno na zajciach. Zajcia bd realizowane w czwartki od 27 kwietnia (po 2h); zajcia kocz si 22 czerwca (1h). Obecno na zajciach jest obowizkowa. Przewidywanych jest po 6 prezentacji (10-12 min) na zajciach dwugodzinnych. Ostatnia godzina zaj bdzie powicona gwnie omwieniu organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego.

Przed przystpieniem do seminarium prosz o zapoznanie si z poradnikami dotyczcymi pisania i redagowania prac dyplomowych.

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija