Elektroniczne Wspomaganie Edukacji - EWD


Systemy e-learningu


Grupa Chemii Analitycznej
Prof. dr hab. inż. Wiesław ŻYRNICKI
Dr inż. Jolanta BORKOWSKA-BURNECKA
Dr inż. Piotr JAMRÓZ - koordynator
Dr inż. Barbara KUŁAKOWSKA-PAWLAK
Dr inż. Anna LEŚNIEWICZ
Dr hab. inż. Paweł POHL

Konferencje:
Nauczanie chemii z wykorzystaniem systemu Moodle
50 jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i SITPChem, 9-12 września 2007, Toruń


Metodyka nauczania zagadnień chemicznych w oparciu o system zarządzania kursami Modle
Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej, 11 czerwca 2007, Kraków

Rozdziały w książkach:
J. Borkowska-Burnecka, R. Góra, P. Jamróz i inni, Metodyka nauczania zagadnień chemicznych w oparciu o system zarzadzania kursami MOODLE, Wykorzystanie technologii informatycznych w akademickiej dydaktyce chemii, Kraków, Wydział Chemii UJ, 2007, str. 24-27.

System e-learningu - Obliczenia z Chemii Analitycznej
(c) Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej - Wydział Chemiczny
PJ & Solucija