Konferencje naukowe


Konferencje organizpowane przez Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej


Grupa Chemii Analitycznej:

ESAS-2010 European Symposium on Atomic Spectrometry,
Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland, 5 - 8 September 2010
www.esas2010.pwr.wroc.pl

MiędzyUczelniane Forum Hydrometalurgii i Procesów Wysokotemperaturowych

(c) Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej - Wydział Chemiczny
PJ & Solucija