LABORATORIUM MIKROANALIZ SPEKTROCHEMICZNYCH

Laboratorium Mikroanaliz Spektrochemicznych (pok. 217/bud. A-3)


Na wyposaeniu laboratorium znajduj si urzdzenia pomiarowe:


Spektrometr absorpcji atomowej contrAA 700 firmy Analytik Jena AG z cigym rdem promieniowania w postaci lampy ksenonowej oraz korekcj ta na zasadzie referencyjnych pikseli. Aparat posiada dwie osobne, zamontowane na stae, komory pomiarowe umoliwiajce prac w technice pomieniowej (FAAS) oraz bezpomieniowej z kuwet grafitow (GFAAS). Atomizer pomieniowy zawiera automatyczny podajnik AS 52s wraz z trjdronym zaworem SFS 6 umoliwiajcym analizowanie bardzo maych objtoci prbek. Dodatkowym wyposaeniem aparatu jest generator wodorkw i zimnych par rtci z automatycznym podajnikiem prbek oraz manualny podajnik do prb staych do kuwety grafitowej z mikrowag analityczn.

Dwuwizkowy spektrometr UV-VIS Specord 210 Plus firmy Analytic Jena AG wyposaony w uchwyt do kuwet o dugoci drogi optycznej 10-50 mm, system kuwety przepywowej wraz z pomp perystaltyczn oraz kwarcow sond wiatowodow.

Oprcz tego laboratorium zawiera urzdzenie pomocnicze do przygotowania analizowanych prbek:

Mynek mikroplanetarny Pulverisette 7 firmy Fritsch z agatow misk mielc oraz urzdzeniem do jej oprniania; urzdzenie suy do szybkiego i bezstratnego mielenia na sucho i mokro rnego rodzaju materiaw twardych, rednio-twardych, kruchych, mikkich oraz mokrych.

Mynek kriogenicznych/ pulweryzator firmy SPEX SamplePrep z zestawem naczy ze stali nierdzewnej z poliwglanowymi tubusami wraz z zatyczkami oraz stalowym rozdrabniaczem; urzdzenie suy do mielenia i homogenizowania rnorodnych prbek w ciekym azocie.

Mineralizator mikrofalowy Multiwave Pro firmy Anton Par z 8-pozycyjnym rotorem i kompletem naczy teflonowych w osonach ceramicznych wraz z przykrywkami; urzdzenie suy do rozkadu mokrego i ekstrakcji rnego rodzaju prbek w systemie zamknitym wspomaganym energi promieniowania mikrofalowego.


Kierownik laboratorium: dr hab. in. Pawe Pohl (pawel.pohl@pwr.wroc.pl), tel. (071) 320-24-94, pokj 125a, budynek A2
Opiekun laboratorium: dr in. Anna Leniewicz (anna.lesniewicz@pwr.wroc.pl), tel. (071) 320-40-57, pokj 120c, budynek A3

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija