Pracownicy


Grupa Chemii Analitycznej

Dr in. Anna Dzimitrowicz, pok. 125a/A-2, tel. (071) 320 24 94 e-mail
Dr hab. in. Piotr Jamrz, pok. 115/A-3, tel. (071) 320 38 07 e-mail
Dr in. Anna Leniewicz, pok. 120/A-3 tel. (071) 320 40 57 e-mail
Prof. dr hab. in. Pawe Pohl, Kierownik Zakadu, pok. 125a/A-2 tel. (071) 320 24 94e-mail
Dr in. Anna Szymczycha - Madeja, pok. 215/A-3, tel. (071) 320 32 32 e-mail
Dr in. Maja Wena, pok. 215/A-3, tel. (071) 320 32 32e-mailGrupa Metalurgii Chemicznej:
Dr hab. in. Tomasz Chmielewski, pok. 111/A-3 e-mail
Dr in. Ida Chojnacka, pok. 333/A-3 e-mail
Dr inz. Katarzyna Ochromowicz, pok. 143, A-3 e-mail
Dr in. Magdalena Pilniak-Rabiega, pok. 332/A-3 e-mail
Dr inz. Iwona Rutkowska, pok. 120a/A-3 e-mail
Prof. dr hab. Leszek Rycerzpok. 113/A-3, e-mail
Dr in. Katarzyna Grudniewska, pok. 123/A-3 e-mail
Dr in. Monika Zabocka - Malicka, pok. 138/A-3 e-mail


Doktoranci:
Mgr in. Dominika Jdryczko, pok. 125a/A-2, tel. (071) 320 24 94, e-mail
Mgr inz. Katarzyna Wejman-Gibas, pok. 110/A-3
Mgr in. Krzysztof widerski, pok. 115/A-3, tel. (071) 320 38 07 e-mail
Mgr in. Anna Daczak, pok. 125/A-3 e-mail
Mgr inz. Sabina Matuska, pok. 143/A-3 e-mail

KONSULTACJE - Z16 rok akademicki 2018/2019

Byli pracownicy/Pracownicy emerytowani:
Dr hab. in. Jolanta Borkowska - Burneckae-mail
Dr in. Barbara Kuakowska - Skowroneke-mail
Prof. dr hab. in. Wiesaw yrnicki, e-mail
dr hab. in. Ewa Ingier-Stocka
dr in. Boena Ziek


(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija