mgr in. Anna Dzimitrowicz


Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydzia Chemiczny, Politechnika Wrocawska
ul. M. Smoluchowskiego 23
50-373 Wrocaw
Kontakt: pok.125a bud. A-2
tel: 071 320 24 94
fax: 071 320 24 94
e-mail: anna.dzimitrowicz@pwr.wroc.pl

Przebieg pracy naukowej/wyksztacenie:
2013 ? Politechnika Wrocawska, Wydzia Chemiczny, Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej studia III stopnia, dyscyplina: chemia
2011 - 2012 Politechnika Wrocawska, Wydzia Chemiczny studia II stopnia, kierunek: chemia, specjalno: analityka rodowiskowa i ywnoci tytu zawodowy: magister inynier
2009 - 2014 Politechnika Wrocawska, Wydzia Chemiczny studia I stopnia, kierunek: biotechnologia tytu zawodowy: inynier
2007 - 2011 Politechnika Wrocawska, Wydzia Chemiczny studia I stopnia, kierunek: chemia tytu zawodowy: inynier


Stae zagraniczne:
2015 - Univerist? degli Studi di Firenze (Wochy), prof. Piero Baglioni, projekt badawczy POKL.04.01.01-01-017/13 ?BioNanoMaterials?.

Najwaniejsze Publikacje:
1. A. Dzimitrowicz, T. Leniewicz, K. Grda, P. Jamrz, M. Nyk, P. Pohl, Production of gold nanoparticles using atmospheric pressure glow discharge generated in contact with a flowing liquid cathode ? a design of experiments study, RSC Advances, 2015, 5: 90534 IF=3,84
2. A. Dzimitrowicz, P. Jamrz, G. diCenzo, I. Sergiel, T. Kolecki, P. Pohl, Preparation and characterization of gold nanoparticles prepared with aqueous extracts of Lamiaceae plants and the effect of follow up treatment with atmospheric pressure glow microdischarge, Arabian Journal of Chemistry, 2016, doi: 10.1016/j.arabjc.2016.04.004 IF=3,73
3. K. Grda, P. Jamrz, A. Dzimitrowicz, P. Pohl, Direct element analysis of honeys by atmospheric pressure glow discharge generated in contact with flowing liquid cathode, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2014, 30: 154-161 IF=3,15
4. P. Pohl, A. Dzimitrowicz, D. Jdryczko, A. Szymczycha-Madeja, M. Wena, P. Jamrz, The determination of elements in herbal teas and medicinal plant formulations and their tisanes, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, doi: 10.1016/j.jpba.2016.01.042 IF=2,98
5. A. Dzimitrowicz, P. Jamrz, M. Nyk, P. Pohl, Application of direct current atmospheric pressure glow microdischarge generated in contact with a flowing liquid solution for synthesis of Au-Ag core-shell nanoparticles, Materials, 2016, 9: 268 IF=2,65
6. A. Dzimitrowicz, P. Jamrz, K. Greda, P. Nowak, M. Nyk, P. Pohl, The influence of stabilizers on the production of gold nanoparticles by direct current atmospheric pressure glow microdischarge generated in contact with liquid flowing cathode, Journal of Nanoparticles Research, 2015, 17: 185-195 IF=2,28
7. A. Dzimitrowicz, P. Jamrz, P. Nowak, Metoda sterylizacji za pomoc niskotemperaturowej plazmy atmosferycznej, Postpy Mikrobiologii, 2015, 54: 195 IF=0,28
8. A. Dzimitrowicz, J. Galantowicz, P. Jamrz, P. Nowak, Synteza nanoczstek za pomoc niskotemperaturowej mikroplazmy pod cinieniem atmosferycznym, Inynieria Materiaowa, 2015, 1: 19-24
9. P. Jamrz, A. Dzimitrowicz, K. Grda, P. Pohl, Synthesis of biocompatible gold nanoparticles in liquid phase by atmospheric pressure glow microdischarge, International Symposium on Plasma Chemistry ISPC-22, Antwerp, Belgium, 2015, P-I-3-30, 1
10. P. Jamrz, A. Dzimitrowicz, K. Grda, P. Pohl, Production of reactive oxygen and nitrogen species during driven dc atmospheric pressure glow discharge generated in contact with liquid; International Symposium on Plasma Chemistry ISPC-22, Antwerp, Belgium, 2015, P-I-3-9, 1

Rozdziay w ksikach
P. Pohl, D. Jdryczko, A. Dzimitrowicz, E. Kowaliczek, A. Szymczycha-Madeja, M. Wena, P. Jamrz, Determination of elements in fruit juices, Fruit Juices, ELSEVIER, pod red. B. K. Tiwari i G. Rajauria, 2016(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija